9 april 2020 • w3b4

Het ‘Irma-effect’

Ik las een paar dagen geleden een column, waarin de columnist vertelde hoe zijn dochter geïnteresseerd is geworden in gebarentaal. Dit naar aanleiding van het optreden van de ondertussen bekend geworden gebarentolk Irma Sluis. Tijdens de persconferenties van premier Rutte legt zij met behulp van gebarentaal uit wat er gezegd wordt. Haar optreden fascineerden miljoenen Nederlanders, vooral toen ze zo mooi het woord hamsteren uitbeeldde. De opleiding tot tolk Nederlandse gebarentaal verwacht dit jaar substantieel meer aanmeldingen. Dit noemen sommigen het ‘Irma-effect’. Zelf reageerde ze op alle aandacht door te zeggen dat ze gewoon haar werk doet.

Het zette mij wel aan het denken hoe wij geïnspireerd kunnen worden door anderen. De Bijbel legt het belang uit van goede voorbeelden. Zo staat er in Matteüs 5:14-16 (HSV): 14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. 16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Misschien voel jij je geen licht van de wereld, toch zijn christenen wel een voorbeeld voor anderen. Juist in deze onzekere tijden zou het leven van een christen een goed voorbeeld moeten zijn. Wij kunnen mensen vertellen dat er God is Die van hen houdt. We kunnen ze vertellen dat Hij een persoonlijke relatie met de mens wil hebben. Wij kunnen ons uitstrekken naar eenzamen door te bellen, een kaartje te sturen, een bosje bloemen langs te brengen enz.. Wij kunnen mensen wijzen op de God die hoop geeft en Die alles onder controle heeft.

Als er geen corona was geweest, dan hadden waarschijnlijk maar weinig mensen van Irma Sluis gehoord en was er minder interesse geweest in de opleiding tot gebarentolk. De nood zorgt er voor dat er ook altijd mensen zijn die zich interesseren om de nood te ledigen. En zo kunnen wij Gods licht laten schijnen. Vertel mensen in je omgeving over de betekenis van Pasen. Stuur ze een link van onze online kerkdiensten (dedeurzwolle.nl/live). Je weet nooit wat God in hun leven kan doen. En dat allemaal omdat jij gewoon ‘je werkt doet’ als christen. Wie weet gaan anderen jouw voorbeeld volgen.

En ter afsluiting. Wil je nog een voorbeeld zien hoe gebarentaal mensen inspireert? Klokhuis heeft daar een mooi filmpje over gemaakt. Misschien herken je de gebarentolk…

Pastor Etienne de Sain

7 april 2020 • w3b4

De bal is rond

Sinds de afgelopen weken wordt er op “hoog niveau” gediscussieerd hoe het nu verder moet met alle sportcompetities. Dit is voor sommigen geen makkelijke keuze. Moet het seizoen nu stoppen en is degene die bovenaan staat automatisch (lands)kampioen of is er dit jaar geen kampioen? Of moeten we over een paar maanden alsnog het seizoen afmaken? En trouwens, wie betaalt de (soms vorstelijke) salarissen door, terwijl de inkomsten tot bijna 0 zijn gereduceerd? Het grote dilemma is dat het nog niet veilig is om met meerdere mensen bij elkaar te komen (op het veld en in een stadion), terwijl de kosten gewoon door blijven gaan. Wanneer je hoort hoe ernstig het is wat zieke coronapatiënten ervaren, zou je verwachten dat de beslissing snel gemaakt is. Maar dat dit ook consequenties zal hebben voor de salarissen van sommigen, lijkt mij ook logisch.

Ik moest denken aan de uitdrukking: de bal is rond. Je kan dit op verschillende manieren uitleggen, nl. het kan raar lopen in het leven, maar ook dat een wedstrijd niet altijd door de sterkste wordt gewonnen. Eén ding is zeker, toen de competitie begon had niemand verwacht dat het zo bijzonder zou eindigen.

Het leven lijkt soms ook rond. Wij worden regelmatig verrast door gebeurtenissen, die wij niet van te voren zagen aankomen. Je koopt een mooie auto, maar die blijkt veel technische problemen te geven. Je begint met een nieuwe baan waarvan je niet zeker bent of je wel de juiste keuze hebt gemaakt en het blijkt een prachtbaan te zijn enz. enz.. De bal is rond.

Toch heeft die uitdrukking iets onbevredigends. Het klinkt alsof de afloop altijd onbekend zal zijn; soms zit het mee en soms zit het tegen. Als ik kijk naar mijn leven, dan ben ik blij verrast hoe geweldig God mij gezegend heeft. Is het zo gelopen als ik had gewild? Nee. Is het altijd makkelijk geweest? Nee. Maar ik durf te zeggen dat alle dagen dat ik Christen ben, veruit het overgrote deel van mijn leven mooie dagen zijn geweest. Niet omdat ik alles zag gebeuren wat ik wilde dat zou gebeuren, ik ben vaak genoeg onaangenaam verrast en teleurgesteld geweest. Stormen kwamen en beukte op mijn leven in en  waterstromen leken alles weg te spoelen. Maar ik hield stand omdat mijn leven stevig gebouwd was op hetgeen Jezus zei in de Bijbel. Ik moest denken aan een oud lied van Larry Norman. Hij schreef in 1976: He’s the rock that doesn’t roll. Hieronder een stukje tekst van het lied.

I was all alone, like a rolling stone
I was going nowhere fast
I was on the road so far from home
When the future touched my past,
Now I feel so blessed, cause he gave me rest
And I finally feel like I passed the test
I wanna be like him, yes that’s my goal
Like a rock that doesn’t roll


He’s the rock that doesn’t roll
He’s the rock that doesn’t roll
Well He’s good for the body and great for the soul
He’s the rock that doesn’t roll

Ons leven kan lijken op een rollende steen (of bal) die alle kanten opgaat. Maar wanneer wij ons leven aan Jezus toevertrouwen, zullen we ervaren dat Jezus de Rots is Die niet rolt. God weet wat Hij doet, Hij heeft alles onder controle en Hij is de Enige die verdriet, ellende, verkeerde keuzes enz. ten goede kan keren. Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. De bal is misschien rond, maar Jezus is de Rots Die niet rolt. Door je leven op Hem te bouwen, geeft je zekerheid; de zekerheid dat Hij alles ten goede zal keren voor Zijn kinderen. Stel vandaag nog je vertrouwen op Hem en je zal nooit bedrogen uitkomen.

Pastor Etienne de Sain

28 maart 2020 • w3b4

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd

Ik las in het nieuws over de tegenstelling tussen het verschrikkelijke coronanieuws enerzijds en allerlei grappen die op internet rondgaan over corona. Er zullen weinig mensen in Nederland zijn, die geen grappige foto’s of filmpjes hebben gezien over bijv. WC-rollen. Het artikel zei dat humor de corona-spanning en onzekerheid dragelijk maakt.

Jaren geleden had ik een collega die regelmatig zei: Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. Die uitdrukking is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Want er zijn dagen dat er niets te lachen valt. Ik volg dagelijks de cijfers van de coronadoden wereldwijd. Ik zie een getal, maar ik weet dat achter elk getal een drama zit. In heel veel huizen is er verdriet, angst en onzekerheid. Verdriet vanwege geliefden die gestorven of ziek zijn. Angst en onzekerheid wat de toekomst gaat brengen. De toekomst van degene die ziek is, maar ook hun eigen toekomst. Veel winkels zijn dicht, sommige beroepen zijn niet meer uit te voeren. Hoeveel mensen hebben een nul-urencontract of zijn in hun proeftijd of zelfs voor hun proeftijd al weggestuurd? Hoe moeten alle rekeningen nu betaald worden? Wat een verdriet en wat een zorg!

Valt er nog wel wat te lachen? Is het gepast om te lachen in deze tijd? Ik geloof dat humor nooit ten koste van mensen moet gaan. De Bijbel spreekt ook niet over moppen. Toch lezen we wel regelmatig over blijdschap. 1 Thess. 5:16: Verblijdt u te allen tijde. En in Filippenzen 4:4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

Apostel Paulus schreef dit aan de christenen in die tijd. Vandaag hebben wij onze zorgen, maar dat was toen niet anders. Toen Paulus in Thessalonica was moest hij als tentenmaker aan de slag om zijn geld te verdienen. Daarnaast spendeerde hij zijn tijd om het evangelie te verkondigen. Hij zei er zelf over dat hij toen dag en nacht werkte. En met succes, velen kwamen tot geloof. Maar zijn volksgenoten, de Joden, waren jaloers op hem en organiseerden een rel om Paulus weg te krijgen. Paulus en Silas moesten toen ook de stad verlaten en gingen naar Berea. Paulus had veel zorg over alle christenen die net tot geloof gekomen waren in een turbulente tijd. De brief aan de Filipenzenkerk is geschreven in de tijd dat Paulus vanwege het evangelie in de gevangenis zat. In die jaren schreef hij meerdere brieven. Klinkt allemaal niet lollig. En toch zei Paulus deze woorden: Verblijdt u. Dat brengt bij sommigen de herinnering terug dat je ooit lachend op de foto moest van je ouders, terwijl je geen zin had om te lachen. Maar dat is niet waar Paulus op doelde. Het is geen opdracht tot krampachtig lachen. Het zijn geen woorden dat als je maar kan lachen, je problemen vanzelf weggaan. Nee, het is een instructie die ons blijdschap kan geven, ondanks de problemen en zorgen van dit leven. Het evangelie is een blijde boodschap, het is goed nieuws. Wij die leefden in geestelijke duisternis, kunnen in Gods licht wandelen. Wij die geen hoop hebben, kunnen hoop krijgen in Jezus. Wij weten niet wat de toekomst gaat brengen, maar wij aanbidden Degene die het wel weet. Hij zit op de troon. Wij kunnen 24/7 met Hem praten. U/jij kan met Hem praten en al uw zorgen bij Hem neerleggen. Zoals Petrus zei in 1 Peter 5:7 (HSV) 7 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Die gedachte dat Hij voor ons zorgt, dat Hij over ons waakt, dat Hij voorziet. Dat geeft mij blijdschap! Daar verblijd ik mij in. Dan maak ik de beslissing om mij niet te laten regeren door angst en bezorgdheid. Maar ik besluit om mijn vreugde te halen uit mijn relatie met Hem, Jezus Christus.

Dat is iets wat u/jij ook kan doen. Kent u Jezus Christus niet persoonlijk? U kunt hem persoonlijk leren kennen, door de muur van zonden die tussen u en Jezus staat weg te laten halen. U bent één gebed verwijderd van een persoonlijke relatie met Hem. Ik heb het niet over een toverspreuk, of een simpele oplossing. Nee, ik heb het over een oprecht gebed waarin u vergeving vraagt van alles wat u verkeerd heeft gedaan. En dat dat u besluit om te geloven dat Jezus Christus voor uw zonden is gestorven en dat Hij is opgestaan uit de dood. Dit is misschien nu nog moeilijk om te begrijpen, maar u kunt ervoor kiezen om het als waar aan te nemen, om het te geloven. En als u dat oprecht doet, dan zult u merken dat uw gevoel uw keuzes volgt. Kiest u om te leven in angst, dan voelt u zich ook angstig. Kiest u ervoor om Jezus aan te nemen als Redder en Heer, dan zult u zich ook geborgen voelen. Want Hij houdt van u en Hij heeft het beste met u voor. Als je dat gelooft, zul je het ook zelf ervaren. Het is het begin van een persoonlijke relatie met Hem.

Kent u Jezus nog niet en zou u dat wel willen? Bidt dan dit korte gebed: Vader, ik kom tot U. Ik erken dat ik een zondaar ben. Ik dank U voor Uw zoon Jezus, Die stierf aan het kruis voor mijn zonden. Wilt U mij schoonwassen, en in mijn hart komen wonen, en mij een nieuw mens maken? Ik wil U volgen, alle dagen van mijn leven. Ik dank U ervoor dat U mijn gebed gehoord en verhoord heeft. Ik bid dit alles in Jezus naam. Amen.

Als u dit oprecht gebeden heeft, dan is er ook blijdschap bij de engelen in de hemel volgens Lukas 15:10. U ziet het, ondanks alle verdriet en zorgen die wij hebben, is er ook blijdschap te vinden, ook voor u.

Pastor Etienne de Sain

zwolle web design