28 maart 2020 • w3b4

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd

Ik las in het nieuws over de tegenstelling tussen het verschrikkelijke coronanieuws enerzijds en allerlei grappen die op internet rondgaan over corona. Er zullen weinig mensen in Nederland zijn, die geen grappige foto’s of filmpjes hebben gezien over bijv. WC-rollen. Het artikel zei dat humor de corona-spanning en onzekerheid dragelijk maakt.

Jaren geleden had ik een collega die regelmatig zei: Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. Die uitdrukking is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Want er zijn dagen dat er niets te lachen valt. Ik volg dagelijks de cijfers van de coronadoden wereldwijd. Ik zie een getal, maar ik weet dat achter elk getal een drama zit. In heel veel huizen is er verdriet, angst en onzekerheid. Verdriet vanwege geliefden die gestorven of ziek zijn. Angst en onzekerheid wat de toekomst gaat brengen. De toekomst van degene die ziek is, maar ook hun eigen toekomst. Veel winkels zijn dicht, sommige beroepen zijn niet meer uit te voeren. Hoeveel mensen hebben een nul-urencontract of zijn in hun proeftijd of zelfs voor hun proeftijd al weggestuurd? Hoe moeten alle rekeningen nu betaald worden? Wat een verdriet en wat een zorg!

Valt er nog wel wat te lachen? Is het gepast om te lachen in deze tijd? Ik geloof dat humor nooit ten koste van mensen moet gaan. De Bijbel spreekt ook niet over moppen. Toch lezen we wel regelmatig over blijdschap. 1 Thess. 5:16: Verblijdt u te allen tijde. En in Filippenzen 4:4 Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

Apostel Paulus schreef dit aan de christenen in die tijd. Vandaag hebben wij onze zorgen, maar dat was toen niet anders. Toen Paulus in Thessalonica was moest hij als tentenmaker aan de slag om zijn geld te verdienen. Daarnaast spendeerde hij zijn tijd om het evangelie te verkondigen. Hij zei er zelf over dat hij toen dag en nacht werkte. En met succes, velen kwamen tot geloof. Maar zijn volksgenoten, de Joden, waren jaloers op hem en organiseerden een rel om Paulus weg te krijgen. Paulus en Silas moesten toen ook de stad verlaten en gingen naar Berea. Paulus had veel zorg over alle christenen die net tot geloof gekomen waren in een turbulente tijd. De brief aan de Filipenzenkerk is geschreven in de tijd dat Paulus vanwege het evangelie in de gevangenis zat. In die jaren schreef hij meerdere brieven. Klinkt allemaal niet lollig. En toch zei Paulus deze woorden: Verblijdt u. Dat brengt bij sommigen de herinnering terug dat je ooit lachend op de foto moest van je ouders, terwijl je geen zin had om te lachen. Maar dat is niet waar Paulus op doelde. Het is geen opdracht tot krampachtig lachen. Het zijn geen woorden dat als je maar kan lachen, je problemen vanzelf weggaan. Nee, het is een instructie die ons blijdschap kan geven, ondanks de problemen en zorgen van dit leven. Het evangelie is een blijde boodschap, het is goed nieuws. Wij die leefden in geestelijke duisternis, kunnen in Gods licht wandelen. Wij die geen hoop hebben, kunnen hoop krijgen in Jezus. Wij weten niet wat de toekomst gaat brengen, maar wij aanbidden Degene die het wel weet. Hij zit op de troon. Wij kunnen 24/7 met Hem praten. U/jij kan met Hem praten en al uw zorgen bij Hem neerleggen. Zoals Petrus zei in 1 Peter 5:7 (HSV) 7 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Die gedachte dat Hij voor ons zorgt, dat Hij over ons waakt, dat Hij voorziet. Dat geeft mij blijdschap! Daar verblijd ik mij in. Dan maak ik de beslissing om mij niet te laten regeren door angst en bezorgdheid. Maar ik besluit om mijn vreugde te halen uit mijn relatie met Hem, Jezus Christus.

Dat is iets wat u/jij ook kan doen. Kent u Jezus Christus niet persoonlijk? U kunt hem persoonlijk leren kennen, door de muur van zonden die tussen u en Jezus staat weg te laten halen. U bent één gebed verwijderd van een persoonlijke relatie met Hem. Ik heb het niet over een toverspreuk, of een simpele oplossing. Nee, ik heb het over een oprecht gebed waarin u vergeving vraagt van alles wat u verkeerd heeft gedaan. En dat dat u besluit om te geloven dat Jezus Christus voor uw zonden is gestorven en dat Hij is opgestaan uit de dood. Dit is misschien nu nog moeilijk om te begrijpen, maar u kunt ervoor kiezen om het als waar aan te nemen, om het te geloven. En als u dat oprecht doet, dan zult u merken dat uw gevoel uw keuzes volgt. Kiest u om te leven in angst, dan voelt u zich ook angstig. Kiest u ervoor om Jezus aan te nemen als Redder en Heer, dan zult u zich ook geborgen voelen. Want Hij houdt van u en Hij heeft het beste met u voor. Als je dat gelooft, zul je het ook zelf ervaren. Het is het begin van een persoonlijke relatie met Hem.

Kent u Jezus nog niet en zou u dat wel willen? Bidt dan dit korte gebed: Vader, ik kom tot U. Ik erken dat ik een zondaar ben. Ik dank U voor Uw zoon Jezus, Die stierf aan het kruis voor mijn zonden. Wilt U mij schoonwassen, en in mijn hart komen wonen, en mij een nieuw mens maken? Ik wil U volgen, alle dagen van mijn leven. Ik dank U ervoor dat U mijn gebed gehoord en verhoord heeft. Ik bid dit alles in Jezus naam. Amen.

Als u dit oprecht gebeden heeft, dan is er ook blijdschap bij de engelen in de hemel volgens Lukas 15:10. U ziet het, ondanks alle verdriet en zorgen die wij hebben, is er ook blijdschap te vinden, ook voor u.

Pastor Etienne de Sain

zwolle web design