9 april 2020 • w3b4

Het ‘Irma-effect’

Ik las een paar dagen geleden een column, waarin de columnist vertelde hoe zijn dochter geïnteresseerd is geworden in gebarentaal. Dit naar aanleiding van het optreden van de ondertussen bekend geworden gebarentolk Irma Sluis. Tijdens de persconferenties van premier Rutte legt zij met behulp van gebarentaal uit wat er gezegd wordt. Haar optreden fascineerden miljoenen Nederlanders, vooral toen ze zo mooi het woord hamsteren uitbeeldde. De opleiding tot tolk Nederlandse gebarentaal verwacht dit jaar substantieel meer aanmeldingen. Dit noemen sommigen het ‘Irma-effect’. Zelf reageerde ze op alle aandacht door te zeggen dat ze gewoon haar werk doet.

Het zette mij wel aan het denken hoe wij geïnspireerd kunnen worden door anderen. De Bijbel legt het belang uit van goede voorbeelden. Zo staat er in Matteüs 5:14-16 (HSV): 14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. 16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Misschien voel jij je geen licht van de wereld, toch zijn christenen wel een voorbeeld voor anderen. Juist in deze onzekere tijden zou het leven van een christen een goed voorbeeld moeten zijn. Wij kunnen mensen vertellen dat er God is Die van hen houdt. We kunnen ze vertellen dat Hij een persoonlijke relatie met de mens wil hebben. Wij kunnen ons uitstrekken naar eenzamen door te bellen, een kaartje te sturen, een bosje bloemen langs te brengen enz.. Wij kunnen mensen wijzen op de God die hoop geeft en Die alles onder controle heeft.

Als er geen corona was geweest, dan hadden waarschijnlijk maar weinig mensen van Irma Sluis gehoord en was er minder interesse geweest in de opleiding tot gebarentolk. De nood zorgt er voor dat er ook altijd mensen zijn die zich interesseren om de nood te ledigen. En zo kunnen wij Gods licht laten schijnen. Vertel mensen in je omgeving over de betekenis van Pasen. Stuur ze een link van onze online kerkdiensten (dedeurzwolle.nl/live). Je weet nooit wat God in hun leven kan doen. En dat allemaal omdat jij gewoon ‘je werkt doet’ als christen. Wie weet gaan anderen jouw voorbeeld volgen.

En ter afsluiting. Wil je nog een voorbeeld zien hoe gebarentaal mensen inspireert? Klokhuis heeft daar een mooi filmpje over gemaakt. Misschien herken je de gebarentolk…

Pastor Etienne de Sain

zwolle web design