Onze identiteit in Christus

Nieuwe Bijbelstudieserie
Zondag 5 april om 9:45 uur
Door pastor De Sain

Het boek Efeziërs is gericht tot een groep gelovigen die bovenmate rijk zijn in Jezus Christus, maar toch als geestelijke bedelaars leven. Wie ben jij eigenlijk? Begrijp jij wie je bent in Christus? Deze serie kan je helpen om te snappen hoe God het leven bedoeld heeft.