Conferenties

Ieder half jaar, in februari en in augustus organiseert de Zwolle kerk een conferentie

voor "De Deur" kerken in Nederland en andere landen van Europa. ook worden zende-
lingen en locale pastors uitgenodigd uit andere landen die aan onze Nederlandse kerken
geschakeld zijn. Ook mensen van buiten onze kerken zijn natuurlijk van harte welkom!

Tijdens deze conferenties worden ook pioniers uitgezonden om kerken te planten in
Nederland en zendelingen om kerken te planten in het buitenland.

De donderdagavond is altijd een Internationale avond met een film over Wereldevangelisatie
en mededelingen omtrent echtparen die naar het buitenland gaan.

Maandag t/m vrijdag aanvang 09.00 uur ochtenddiensten en 19.00 uur avonddiensten.
Donderdagavond aanvang 18.00 uur.

Every 6 months, in February and August, the Zwolle church organizes a conference for our
"Pottershouse" or "The Door" churches in Holland and other European countries. we also
invite missionaries and local pastors in overseas countries, under our support. of course,
people outside our fellowship are also welcome!

During conferences we launch pionieers to other cities and missionaries to other
countries to evangelize and plant new churches.

The Thursdaynight is "Evangelism" night or "International" night. we show a film about
worldevangelism and give announcements about couples going into the missionfield.

monday till friday morningservices start at 09.00am and eveningservices at 07.00pm
thursday night starts at 06.00pm

voor meer informatie over onze conferenties, de mededelingen en de data, ga naar
www.dedeur.nl / prikbord / conferenties.