Pionierwerk

Onze fellowship gelooft in het naleven van de grote opdracht van Jezus Christus: Gaat

heen in de gehele wereld en predikt het evangelie en maakt discipelen”. Wij proberen
deze opdracht na te streven door discipelen te trainen in onze locale kerken en hen die
een roeping hebben, uit te sturen naar andere steden in Nederland of naar andere landen.

Op de foto staan echtparen die tijdens één van onze conferenties werden uitgezonden.

Vanuit Zwolle zijn al heel wat echtparen uitgestuurd in binnen- en buitenland.

Zie voor buitenlandse werken onder "zendingswerk".