Tieners info

Algemene informatie Tienerclub

Wat is de tienerclub?
De tienerclub is een groepje van zo’n 15 tot soms wel 25 tieners dat elke vrijdagavond
bij elkaar komt. Bij ons ben je tiener vanaf je 12de of als je in de eerst klas zit. Er komen
tieners vanuit de kerk, maar ook vrienden en vriendinnen van hen, die normaal gesproken
naar een andere kerk gaan of helemaal niet naar een kerk gaan. Je bent altijd welkom!
Natuurlijk is er ook leiding aanwezig: twee volwassen echtparen. Het gebeurt ook regel-
matig dat we met alle 10-er clubjes bij elkaar komen we zijn namelijk nog met 4 andere
groepen. Dat alles bij elkaar maakt het een gezellig clubje. We doen dan ook veel gezellige
dingen. Bij onze 10-erclub beginnen we de avond met wat drinken en een koekje. Onder-
tussen kun je bijkletsen met elkaar. We doen daarna leuke, gezellige dingen maar we
nemen ook tijd voor ‘serieuze’ zaken, want we zijn niet zomaar een clubje. We willen
met elkaar meer leren over het geloof in God. Dit doen we onder andere door Bijbelstu-
dies. We bidden met elkaar voor onderwerpen die ons aanspreken, bijv. klasgenoten die
het (even) moeilijk hebben of een ramp die net gebeurd is. Soms hebben we met alle
10-erclubs een preek. We nodigen sprekers uit, die op hun eigen manier en met voor-
beelden uit de praktijk ons iets vertellen uit de bijbel. Toch doen we het meeste met
de eigen groep we doen een spel, iets creatiefs of een andere activiteit. Ook tussen de
avonden door ondernemen we regelmatig iets. Lekker schaatsen, Bowlen of net waar
we zin in hebben. Ook gaan we een keer per jaar op kamp voor een week. Het Tiener-
kamp is er voor kinderen vanaf 12 jaar tot en met 19 jaar. De iets ouderen die nog wel
naar de tienerclub gaan, gaan gewoon mee als sport –en spelleider. Als ze wat ouder
ze nog weer wat ouder zijn mogen ze 10-erleiders zijn van het 10-erkamp. En natuurlijk
kun je ook altijd zelf wat ondernemen met andere tieners.

Wat zijn onze doelen
De tienerclub heeft twee duidelijke doelen. We vinden het belangrijk om aan vriend-
schappen te werken. We willen dat iedereen zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en mensen
om zich heen heeft waar hij/zij goed mee op kan schieten. Het andere doel is om meer te
leren van God, Jezus, het geloof en hoe we dat in ons dagelijkse leven kunnen toepassen.
Deze doelen willen we onder andere realiseren door samen bezig te zijn met Bijbelstudies
en  praten met elkaar. In de Zomervakanties gaan we met een grote groep tieners naar
bosrijke gebieden voor een zomerkamp om ons geloof weer op te bouwen met God en om
met andere 10-ers uit ander kerken in Nederland van onze gemeente op te trekken. 

Nog even praktisch
De tieneravonden vinden plaats op de vrijdagavond elke week van 19.30 tot + 22.30 uur.
De locatie waar we samenkomen wisselt: soms in de kerk en soms bij een begeleiding zelf
thuis. De 10-erclub is gratis maar als we gaan Bowlen of schaatsen of een ander dergelijke
activiteit betalen de 10-ers ook gewoon zelf het bedrag.