Zendingswerk

 

Onze kerken geloven in de grote opdracht die Jezus gaf: [NBG] Marcus: 16:15 En Hij zeide

tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

In gehoorzaamheid aan deze opdracht trainen wij discipelen in onze locale kerken en sturen
diegenen die een roeping van God op hun leven ervaren uit naar andere steden en landen
om daar het evangelie te verkondigen en kerken te planten.

Naast dit werk ondersteunen wij ook projecten zoals een school in Trujillo Peru, die op kosten
van onze kerk werd verbouwd.

De Zwolle kerk ondersteunt op dit moment zendelingen en locale pastors in Zuid Afrika,
China, Peru, Suriname, Tsjechie, Kaapverdie, Indonesië, Portugal en Kroatië.

Kijk voor pioniers die we uitgestuurd hebben binnen Nederland onder "pionierwerk".

Bekijk hier de gegevens van alle zendelingen en buitenlandse pastors die onder de
Nederlandse Fellowship vallen.